(ĐTCK) Là chủ một doanh nghiệp vừa và nhỏ, tôi rất quan tâm đến Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tôi xin hỏi Chương trình cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên là những lĩnh vực nào?

Trả lời:

Chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp được triển khai trên toàn quốc kể từ năm 2014 theo Công văn 2667/NHNN-VP và 2668/NHNN-VP ngày 13/4/2014 của NHNN nhằm mục tiêu giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý; hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và một số đối tượng khác khắc phục khó khăn, phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó ngành ngân hàng sẽ phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để tổ chức các buổi Hội nghị, hội thảo để trực tiếp lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thông qua các biện pháp như tăng cường cho vay mới, thực hiện cơ cấu lại nợ vay, giảm lãi suất cho vay...

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 quy định lĩnh vực ưu tiên tập trung tín dụng gồm 5 lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.