(ĐTCK) Tôi muốn hỏi, khách hàng chỉ cần chứng minh năng lực tài chính, mà không phụ thuộc vào tuổi là đã có thể được phát hành thẻ tín dụng đúng không? Biểu phí dịch vụ thẻ của Tổ chức phát hành thẻ không cần phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho tất cả các loại thẻ và dịch vụ thẻ?

Đơn vị chấp nhận thẻ phải thực hiện niêm yết công khai về việc không phân biệt giá hoặc thu thêm tiền, phụ phí đối với các giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ so với thanh toán bằng tiền mặt, thông tin này đúng hay sai?

Có phải, đơn vị chấp nhận thẻ có thể thu phụ phí hoặc phân biệt giá khi chủ thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ nếu có thỏa thuận với khách hàng?

Có nên nhấn vào dòng chữ 'save my password/details' (lưu mật khẩu của tôi) khi được đề nghị trên trình duyệt web?

Trả lời:

Khách hàng bên cạnh việc cần chứng minh năng lực tài chính còn cần phải phụ thuộc vào tuổi để có thể được phát hành thẻ tín dụng.

Biểu phí dịch vụ thẻ của Tổ chức phát hành thẻ phải nêu rõ các loại phí, mức phí áp dụng cho tất cả các loại thẻ và dịch vụ thẻ.

Đơn vị Chấp nhận thẻ phải thực hiện niêm yết công khai về việc không phân biệt giá hoặc thu thêm tiền, phụ phí đối với các giao dịch thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ so với thanh toán bằng tiền mặt, thông tin này đúng.

Thông tin đúng là Đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phụ phí hoặc phân biệt giá khi chủ thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ.

Không được nhấn vào dòng chữ 'save my password/details' (lưu mật khẩu của tôi) khi được đề nghị trên trình duyệt web

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.