(ĐTCK) Người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, vậy khi rút tiền gốc và lãi có được rút bằng ngoại tệ tiền mặt hay không, hay được trả gốc và lãi vảo tài khoản ngoại tệ, hoặc chuyển đổi thành ngoại tệ khác với loại ngoại tệ gửi lúc ban đầu?

Trả lời:

Khoản 3 Điều, 15 Quy chế về tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 của Thống đốc NHNN quy định, đồng tiền chi trả gốc và lãi (đồng Việt Nam và ngoại tệ) là đồng tiền mà người gửi tiền đã gửi.

Điều 4, Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 của NHNN quy định về sử dụng tài khoản ngoại tệ của người cư trú là cá nhân, trong đó không có quy định cho phép được nhận nguồn thu từ nguồn tiền gửi tiết kiệm.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.