(ĐTCK) Xin hỏi, độ tuổi tối thiểu người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để được vay vốn tiêu dùng có tài sản bảo đảm là bao nhiêu? Khách hàng có thể vay vốn ngân hàng để mua vàng miếng nhằm mục đích tích trữ và mua sắm tiêu dùng khi cần thiết? Doanh nghiệp tư nhân có thể được vay vốn để kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ?

Trả lời:

Độ tuổi tối thiểu người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để được vay vốn tiêu dùng có tài sản bảo đảm là đủ 18 tuổi.

Khách hàng không thể vay vốn ngân hàng để mua vàng miếng nhằm mục đích tích trữ và mua sắm/ tiêu dùng khi cần thiết. Điều này không phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân có thể được vay vốn để kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.