(ĐTCK) Tôi xin hỏi, các doanh nghiệp, cá nhân muốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thì xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài ở Ngân hàng Nhà nước hay ở cơ quan nào?

Trả lời: 

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014; Nghị định số 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho các doanh nghiệp, cá nhân  có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một tổ chức tín dụng được phép và thực hiện đăng ký giao dịch ngoại hối với NHNN.
Nhà đầu tư chỉ được chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài sau khi (i) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; (ii) Có tài khoản vốn và được NHNN xác nhận đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối) liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài. 
Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.