(ĐTCK) Điểm tín dụng của tôi tốt, tôi có nhận được lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường? Tôi phát hiện thông tin chưa chính xác trong báo cáo tín dụng do CIC cung cấp, tôi có thể khiếu nại qua cổng thông tin trực tuyến của CIC? Điểm tín dụng của khách hàng vay thấp, khách hàng vay có thể đề nghị CIC xóa bớt thông tin lịch sử nợ xấu để cải thiện điểm tín dụng?

Trả lời:

Nếu điểm tín dụng tốt có nghĩa khách hàng sẽ nhận được lãi suất thấp hơn thông thường. Khi phát hiện thông tin chưa chính xác trong báo cáo tín dụng do CIC cung cấp, khách hàng vay có thể khiếu nại qua cổng thông tin trực tuyến của CIC.

Điểm tín dụng của khách hàng vay thấp, khách hàng vay không thể đề nghị CIC xóa bớt thông tin lịch sử nợ xấu để cải thiện điểm tín dụng.

Tỷ lệ dư nợ/hạn mức thẻ tín dụng cao là một trong những nguyên nhân làm giảm điểm tín dụng.

Khách hàng chưa từng có quan hệ tín dụng CIC sẽ không chấm điểm tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.