CIC có phân loại nợ khách hàng không?

(ĐTCK) Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) là gì? CIC có phân loại nợ khách hàng không?

Trả lời:

Cơ quan thông tin tín dụng là một đơn vị có chức năng thu thập, xử lý, phân tích, chấm điểm, xếp hạng, lưu trữ và cung cấp các sản phẩm dịch vụ thông tin tín dụng nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro tín dụng, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và khách hàng vay.

Tại Việt Nam, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (viết tắt là CIC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng của một cơ quan thông tin tín dụng công nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro tín dụng và phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của NHNN theo quy định của pháp luật, hỗ trợ NHNN và khách hàng vay.

Bên cạnh CIC, Việt Nam cũng có 01 công ty thông tin tín dụng tư nhân (viết tắt là PCB).

CIC không thực hiện phân loại nợ khách hàng. Nhóm nợ của mỗi khoản vay hay khách hàng vay được các TCTD xác định dựa trên các quy định của NHNN (Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tư 09/2014/TT_NHNN ngày 18/3/2014), theo đó nhóm nợ được chia thành 05 nhóm:

Nợ nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn - Nợ nhóm 2: Nợ cần chú ý - Nợ nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn - Nợ nhóm 4: Nợ nghi ngờ - Nợ nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn

CIC chỉ phản ánh khách quan nhóm nợ của KHV do TCTD cung cấp.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu