Chức năng của Bảo hiểm tiền gửi

(ĐTCK) Tại Việt Nam, bảo hiểm tiền gửi là một chính sách công của Chính phủ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, chức năng của Bảo hiểm tiền gửi là gì? Có phải Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản?

Tại Việt Nam, bảo hiểm tiền gửi là một dịch vụ do các ngân hàng cung cấp, nhằm giúp người mua bảo hiểm tiền gửi không bị mất tiền khi ngân hàng phá sản, thông tin này có chính xác?

Có phải Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải niêm yết công khai bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi?

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng có nhận tiền gửi của cá nhân được quyền quyết định tham gia hoặc không tham gia bảo hiểm tiền gửi?

Trả lời:

Bảo hiểm tiền gửi có chức năng kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Thông tin về việc bảo hiểm tiền gửi là một dịch vụ do các ngân hàng cung cấp, nhằm giúp người mua bảo hiểm tiền gửi không bị mất tiền khi ngân hàng phá sản là sai. Tại Việt Nam, bảo hiểm tiền gửi là một chính sách công của Chính phủ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải niêm yết công khai bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi, thông tin này chính xác.

Theo Điều 6 Luật Bảo hiểm tiền gửi, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, trừ trường hợp có quy định khác.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu