(ĐTCK) Tôi muốn hỏi, Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) có phải là cơ quan duy nhất có thể chấm điểm tín dụng, xếp hạng tín dụng khách hàng vay hay không? Theo quy định, khách hàng vay bị đánh giá là có nợ xấu khi chậm thanh toán khoản nợ từ bao nhiêu ngày trở lên?

Trả lời:

CIC không phải là cơ quan duy nhất có thể chấm điểm tín dụng, xếp hạng tín dụng khách hàng vay.

Theo quy định, khách hàng vay bị đánh giá là có nợ xấu khi chậm thanh toán khoản nợ từ 91 ngày trở lên. 

Không chỉ có TCTD, mà còn có nhiều đối tượng khác cũng được khai thác báo cáo tín dụng từ CIC để phục vụ hoạt động của mình, trong đó có các nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, công ty tuyển dụng chỉ được phép khai thác báo cáo tín dụng về các ứng viên khi được ứng viên đồng ý.

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.