(ĐTCK) Xin cho biết, thẻ ngân hàng được phân loại như thế nào?

Trả lời:

Theo phạm vi lãnh thổ sử dụng thẻ, thẻ bao gồm: thẻ nội địa và thẻ quốc tế.

Thẻ nội địa là thẻ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thẻ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ quốc tế là thẻ được các tổ chức phát hành thẻ trong nước hoặc nước ngoài có thỏa thuận với các Tổ chức thẻ quốc tế như Visa/Master/JCB/UPI/DCI để hợp tác phát hành và thanh toán thẻ quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, quy định của các tổ chức thẻ quốc tế.

Theo tính chất tài khoản, thẻ bao gồm: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước, thẻ đồng thương hiệu.

Thẻ ghi nợ (debit card) là loại thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi (nếu có) trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại Tổ chức phát hành thẻ

Thẻ tín dụng (credit card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thoả thuận với tổ chức phát hành thẻ.

Thẻ trả trước (prepaid card) là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền mà chủ thẻ đã trả trước cho tổ chức phát hành thẻ. Thẻ trả trước sẽ bao gồm: thẻ trả trước định danh (có các thông tin định danh chủ thẻ) và thẻ trả trước vô danh (không có các thông tin định danh chủ thẻ).

Bên cạnh các cách phân biệt như trên, hiện nay các Tổ chức thẻ quốc tế, Tổ chức chuyển mạch thanh toán thẻ và các Tổ chức phát hành đang có xu hướng liên kết để tạo thành loại thẻ đồng hiệu: là thẻ đồng thời có thương hiệu của tổ chức chuyển mạch thẻ tại Việt Nam và thương hiệu của tổ chức thẻ quốc tế hoặc tổ chức chuyển mạch thẻ của quốc gia khác

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.