(ĐTCK) Tôi xin hỏi, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 3 triệu đồng đối với giao dịch liên ngân hàng?  Đơn vị chấp nhận thẻ có được phép thu phí giao dịch qua POS đối với chủ thẻ? Mã OTP - mật khẩu chỉ sử dụng một lần có hiệu lực trong vòng 10 phút, đúng hay sai? Tại Việt Nam, các loại tiền mã hóa, tiền ảo như bitcoin… có được coi là đồng tiền hợp pháp?

Trả lời

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 3 triệu đồng đối với giao dịch liên ngân hàng.

Đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phí giao dịch qua POS đối với chủ thẻ.

Thông tin về việc mã OTP - mật khẩu chỉ sử dụng một lần có hiệu lực trong vòng 10 phút là sai.

Tại Việt Nam, các loại tiền mã hóa, tiền ảo như bitcoin… không được coi là đồng tiền hợp pháp.

 

 

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.