(ĐTCK) Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được miễn các loại phí nào?

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được miễn các loại phí nào trong các loại phí sau: phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng; phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm hay cả hai loại phí trên đều không được chấp nhận miễn?

Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hộ nghèo vay vốn tại NHCSXH được ưu đãi những gì: không phải thế chấp tài sản; được miễn lệ phí làm thủ tục vay vốn; được NHCSXH phục vụ tại xã, tại hộ vay và được ưu đãi về xử lý nợ bị rủi ro hay còn những loại hình nào nữa?

Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo vay vốn chương trình cho vay hộ nghèo là bao nhiêu?

Cũng đã bắt đầu năm học mới, tôi muốn hỏi NHCSXH thực hiện cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên là 15 triệu đồng/năm học với lãi suất cho vay là bao nhiêu?

Trả lời

Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được miễn các loại phí sau: phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng; phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo quy định hiện hành của NHCSXH, hộ nghèo vay vốn tại NHCSXH được ưu đãi: không phải thế chấp tài sản; được miễn lệ phí làm thủ tục vay vốn; được NHCSXH phục vụ tại xã, tại hộ vay và được ưu đãi về xử lý nợ bị rủi ro

Theo quy định hiện hành của NHCSXH, mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo vay vốn chương trình là 50 triệu đồng/hộ, bao gồm cả cho vay nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt.

NHCSXH thực hiện cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên là 15 triệu đồng/năm học với lãi suất cho vay là 0,55%/tháng.

Ngân hàng Nhà nước
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.