Ảnh Internet

Công ty Chứng khoán đại chúng có được cho cổ đông nhỏ vay giao dịch ký quỹ?

(ĐTCK)  Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019, hiệu lực kể từ ngày 01-01-2021, đã có quy định về việc cấm, hạn chế công ty đại chúng cung cấp khoản vay cho cổ đông. Điều này làm phát sinh một số ý kiến băn khoăn về việc công ty chứng khoán đại chúng có được cho cổ đông vay để giao dịch ký quỹ hay không.
Thăm dò ý kiến
Để khắc phục tình trạng "bảng treo, lệnh nghẽn", HOSE đã đề xuất một số giải pháp, bạn chọn phương án nào?

VNIndex

1,252.45

20.79 (1.66%)

 
VNIndex 1,252.45 20.79 1.66%
HNX 295.53 1.75 0.59%
UPCOM 83.01 0.0 0.0%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021