Tự tin với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Chính phủ đang hoàn tất báo cáo đánh giá sơ bộ tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2014 và Kế hoạch Phát triển KTXH năm 2015 để trình Ủy ban Thường vụ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8. 
Tự tin với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Qua 8 tháng thực hiện Nghị quyết 53/2013/QH13 về Kế hoạch Phát triển KTXH năm 2014, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Nên nhận định, trên mọi lĩnh vực, nền kinh tế tiếp tục phục hồi rất khả quan.

“Tốc độ tăng trưởng kinh tế 8 tháng đầu năm ước đạt 5,51%, mặc dù không cao lắm và còn thấp hơn so với mục tiêu tăng trưởng cả năm (5,8%), nhưng có thể nói là rất đáng mừng. Với đà này, năm nay, khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8% là rất cao. Đây là nền tảng rất quan trọng để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,2% vào năm tới”, ông Nên nói.

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã định hướng mục tiêu Kế hoạch Phát triển KTXH năm 2015 là tiếp tục bảo đảm ổn định vĩ mô; tăng trưởng kinh tế gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện các đột phá chiến lược… Cụ thể, năm 2015, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6,2%; lạm phát tương đương năm 2014 (khoảng 5%); tăng thu ngân sách 11%; bội chi ngân sách nhà nước khoảng 5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7 - 2%.

Với diễn biến KTXH 8 tháng đầu năm và dự kiến 4 tháng còn lại của năm 2014, theo ông Nên, các mục tiêu trên hoàn toàn có thể đạt được.

Góp phần tăng trưởng GDP trong 8 tháng đầu năm nay là lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng khá ấn tượng (tăng 8,4%). Lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là thủy sản đã vượt qua được khó khăn. Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng.

Điều đáng mừng là, trong 8 tháng đầu năm nay, khu vực doanh nghiệp trong nước đã góp phần đáng kể vào giá trị xuất khẩu của cả nước, với con số 31,8 tỷ USD trong tổng kim ngạnh xuất khẩu 97 tỷ USD. Đây là con số rất đáng ghi nhận, vì đạt tốc độ tăng trưởng trên 11%.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm, cả nước có 47.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký 290.000 tỷ đồng, giảm 9,5% về số doanh nghiệp, tăng 14% về số vốn đăng ký. Trong 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc tạm ngừng hoạt động, ngừng hoạt động là 44.500, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa đặt quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 5,8% trong năm nay. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KTXH năm 2014, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện thể chế chính sách; các nhóm giải pháp trong lĩnh vực xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh...                 

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%