Từ Tây sang Đông, dòng tiền chảy mạnh trong đêm không ngủ - Phần 1: Sức mạnh của “vàng đêm“

Nếu nhìn vào cách New York, Sydney hay London đang khai thác kinh tế ban đêm, có thể thấy nhiều thành phố du lịch của chúng ta đang “làm ngơ trước đống vàng”.
Từ Tây sang Đông, dòng tiền chảy mạnh trong đêm không ngủ - Phần 1: Sức mạnh của “vàng đêm“ ảnh 1
Tin bài liên quan