Từ 2/10, 405 triệu cổ phiếu SHB phát hành được lưu ký bổ sung

Từ 2/10, 405 triệu cổ phiếu SHB phát hành được lưu ký bổ sung

(ĐTCK) Tổng số lượng chứng khoán SHB sau khi lưu ký bổ sung là 886,58 triệu cổ phiếu.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) mới có thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 05/2009/GCNCP-VSD-4 ngày 27/09/2012 do đăng ký bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

Từ 2/10, 405 triệu cổ phiếu SHB phát hành được lưu ký bổ sung ảnh 1

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 0.0 0.0%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%