Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng sẽ nghỉ hưu từ ngày mai

Ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng sẽ nghỉ hưu từ ngày mai

Từ 1/3, nhiều lãnh đạo DN và các bộ, ngành nghỉ hưu

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày mai (1/3/2012), lãnh đạo một số bộ, ngành và DNNN sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

Theo đó, một số cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

 

Cụ thể, tại Quyết định 213/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

 

Tại Quyết định 178/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

 

Tại Quyết định 48/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Nguyễn Như Lai, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

 

Tại Quyết định 183/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Trần Văn Tôn, Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2012.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%