Từ 1/1/2016, rút ngắn thời gian thanh toán về T+2

Từ 1/1/2016, rút ngắn thời gian thanh toán về T+2

(ĐTCK) Thực hiện yêu cầu rút ngắn chu kỳ thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ từ ngày T+3 về T+2 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Quy chế này có hiệu lực từ 1/1/2016. Theo đó, việc thanh toán giao dịch chứng khoán được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao chứng khoán đồng thời với thanh toán tiền (DVP) tại ngày thanh toán.

Ngày thanh toán giao dịch trái phiếu là ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch (T+1). Ngày thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ là ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch (T+2).

Theo quy định mới của VSD, việc sửa lỗi giao dịch được thực hiện đối với toàn bộ lệnh giao dịch bị đặt nhầm hoặc sai lệnh, trừ trường hợp đặt lệnh sai số lượng sẽ được sửa lỗi một phần nếu lệnh đặt sai của thành viên có các giao dịch với số lượng chứng khoán khớp lệnh bằng hoặc nhỏ hơn so với lệnh đặt của khách hàng.

Hồ sơ sửa lỗi phải gửi đến VSD chậm nhất vào 8h30 ngày T+1 đối với các giao dịch có ngày thanh toán T+1 và 17h ngày T+1 đối với các giao dịch có ngày thanh toán T+2.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông