TTT: Ngày GDKHQ chi cổ tức năm 2018 bằng tiền (30%)

 

CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019

Lý do và mục đích: Chi cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

Ngày Thanh toán: 30/08/2019

Đại điểm thực hiện:

-  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

-  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh (địa chỉ: Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh) bắt đầu từ ngày 30/08/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

VNIndex

942.88

-0.81 (-0.09%)

 
VNIndex 942.88 -0.81 -0.09%
HNX 140.7 -0.19 -0.13%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%