TTP: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 (5%)


Công ty CP nhựa bao bì Tân Tiến (TTP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        25/09/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Thời gian thực hiện: 24/10/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán từ ngày 24/10/2014 và xuất trình CMND.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%