TTP: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

 

Công ty CP bao bì nhựa Tân Tiến (TTP – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 05/02/2016

- Địa điểm thực hiện: Lô II4- II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tân Thạnh, QuậnTân Phú, Tp.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

 Bầu thành viên Ban Kiểm soát;
Chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị;

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021