TTP: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

 

Công ty CP bao bì nhựa Tân Tiến (TTP – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 05/02/2016

- Địa điểm thực hiện: Lô II4- II5-II10-II11, Cụm 4, Nhóm CN II, Đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tân Thạnh, QuậnTân Phú, Tp.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

 Bầu thành viên Ban Kiểm soát;
Chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị;

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%