TTP: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ của Công ty

Công ty CP nhựa bao bì Tân Tiến (TTP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi điều lệ của Công ty.

- Tỷ lệ thực hiện:  1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 09/2015.

- Địa điểm thực hiện: thông qua hình thức gửi văn bản đến từng cổ đông.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021