TTD: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (11%)

TTD: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (11%)


CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2019

- Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:   11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Thời gian thanh toán:  21/11/2019

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM  vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021