TTD: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền (11%)

 

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2019

Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện:   11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

Thời gian thanh toán:  21/01/2019

Địa điểm thực hiện:  

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM  vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%