TTCK phái sinh sẽ có nhiều sản phẩm đa dạng

TTCK phái sinh sẽ có nhiều sản phẩm đa dạng

(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, TTCK phái sinh hiện đang trong quá trình hoàn thiện kiểm thử dữ liệu để đưa ra những quy định phù hợp về giao dịch, ký quỹ, bù trừ sản phẩm. 

Hai sản phẩm đầu tiên trên TTCK phái sinh là Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu và Hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ, nhưng về dài hạn, thị trường này sẽ mở rộng thêm nhiều sản phẩm đa dạng khác.

Trong giai đoạn đầu, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HNX cho biết sản phẩm của TTCK phái sinh tập trung vào các công cụ phòng ngừa rủi ro trên thị trường tài chính, nhưng sau đó, sẽ tính đến việc tạo công cụ phòng ngừa rủi ro cho các tổ chức, cá nhân trên thị trường hàng hóa. Dự kiến nửa cuối năm 2016, HNX sẽ hoàn thiện các quy chế nghiệp vụ hướng dẫn quy định về giao dịch và quản lý thành viên trên TTCK phái sinh, đồng thời sẽ rà soát hoạt động công bố thông tin đối với các sản phẩm hiện nay, để đưa ra những quy chuẩn cho sản phẩm phái sinh sắp tới.

Tin bài liên quan

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%