TSC: Sẽ trả 15% cổ tức năm 2011 bằng tiền ngay khi có thể

TSC: Sẽ trả 15% cổ tức năm 2011 bằng tiền ngay khi có thể

(ĐTCK) Kế hoạch kinh doanh năm 2012 của CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC – sàn HOSE) đã được phê chuẩn tại Đại hội cổ đông thường niên vừa qua.

Theo đó, TSC đặt chỉ tiêu doanh thu thuần trong năm 2012 là 1.845 tỷ đồng, riêng doanh thu hàng xuất khẩu là 600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 21,9 tỷ đồng, cổ tức dự kiến khoảng 15%.

Tại Đại hội, cổ đông cũng nhất trí nếu lợi nhuận sau thuế hoàn thành vượt kế hoạch, cho phép trích quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 2 tháng lương, nếu vượt 30% kế hoạch trở lên thì trích thưởng 3 tháng lương và phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch sẽ trích thưởng đột xuất cho Tổng giám đốc là 5%.

Được biết trong năm 2011, TSC đạt 2.561,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 21,98% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế đạt 24,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận được phân phối là 24,5 tỷ đồng, chia cổ tức 15% tương đương 12,46 tỷ đồng, trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 4 tháng lương, thưởng cho Tổng giám đốc 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch là 295 triệu đồng. Phần lợi nhuận còn lại là 8,8 tỷ đồng sau khi đã được thực hiện quyết toán với cục thuế sẽ bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển. Tuy nhiên, TSC chưa trả phần cổ tức này cho cổ đông do từ cuối quý III cho đến nay, tình hình tiêu thụ hàng hóa chưa được cải thiện nhiều, lãi suất vay ngân hàng còn đứng ở mức cao. TSC sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt ngay khi điều kiện cho phép.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%