TS4: phương án tăng vốn đang chờ UBCK cấp phép

TS4: phương án tăng vốn đang chờ UBCK cấp phép

(ĐTCK) Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Thủy sản số 4 (TS4) cho biết, Công ty đã gửi hồ sơ phát hành tăng vốn theo tỷ lệ 1:1, với giá chào bán 10.000 đồng/CP lên UBCK.

Ngay sau khi được cấp phép, TS4 sẽ triển khai kế hoạch tăng vốn trong năm nay.

Thách thức lớn nhất đối với phương án tăng vốn của TS4 là thị giá cổ phiếu thời gian gần đây liên tục thấp dưới mệnh giá, nên khó thu hút cổ đông hiện hữu tham gia. Tuy nhiên, vấn đề này đã được Công ty lường trước khi nhận được cam kết tham gia đợt phát hành của 55% cổ đông lớn, cổ đông tổ chức, đồng thời các đối tác chiến lược cũng đã cam kết mua toàn bộ lượng cổ phiếu trong trường hợp 45% cổ đông nhỏ lẻ từ chối mua. Số vốn thu được từ đợt phát hành này sẽ được TS4 sử dụng cho phát triển hệ thống ao nuôi cá nguyên liệu.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%