TS4: phát hành quyền mua 1:1

TS4: phát hành quyền mua 1:1

(ĐTCK) ĐHCĐ của CTCP Thủy sản số 4 (TS4) đã thông qua kế hoạch năm 2012, tăng vốn điều lệ từ 115 tỷ đồng lên 234,5 tỷ đồng bằng phát hành quyền mua 1: 1 cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá.

Vốn huy động nhằm bổ sung vốn đầu tư dự án vùng nuôi tại Đồng Tháp, cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy Đồng Tâm và xây dựng nhà máy chế biến thức ăn cho cá, phân xưởng chế biến bột cá, mỡ cá từ phế liệu của nhà máy sản xuất cá Tra Đồng Tâm.

Dự án đầu tư vùng nuôi tại Đồng Tháp có tổng vốn đầu tư là 80 tỷ đồng, dự kiến sản lượng là 18,816 triệu con/năm với trọng lượng thu hoạch cá từ 800 - 900 gram/con. Doanh thu ước đạt 303 tỷ đồng/năm.

Dự án nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng là 60 tỷ đồng, lãi vay dài hạn 18%/năm, dự kiến khởi công vào quý III/2012 và hoàn thành sau 18 tháng.

Dự kiến lợi nhuận trong 6 năm kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động tăng từ 2,4 tỷ đồng năm thứ1 lên 30,8 tỷ đồng năm thứ 6. Trong đó, 50% lợi nhuận thuần trích ra để trả nợ vốn vay ngân hàng.

Kế hoạch trong 2012, TS4 đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.050 tỷ đồng, sản lượng sản xuất 11.500 tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu 11.500 tấn, đạt giá trị xuất khẩu 36 triệu USD. Lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng.

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%