TS. Trần Đình Thiên: Chúng ta luôn có khát vọng sánh vai cường quốc

Trên chặng đường phát triển, người Việt luôn nhắc đến khát vọng sánh vai cường quốc năm châu. Điều đó tạo hứng khởi cho các thế hệ và mỗi bước tiến đều có giá trị, ý nghĩa vô cùng lớn.
TS. Trần Đình Thiên: Chúng ta luôn có khát vọng sánh vai cường quốc ảnh 1
Tin bài liên quan