Trưởng ban Đối ngoại Trung ương: Đối ngoại đảng đóng vai trò cân bằng quan trọng

Quan hệ của Đảng ta với các đảng cầm quyền, các đảng có vai trò quan trọng, tạo nền tảng chính trị và chiến lược quan trọng cho quan hệ song phương và đa phương.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, ông Hoàng Bình Quân tham luận tại Đại hội.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, ông Hoàng Bình Quân tham luận tại Đại hội.

Trong nhiều trường hợp, đối ngoại đảng đã đóng vai trò cân bằng quan trọng, bảo đảm sự hài hòa, phù hợp trong quan hệ đối ngoại của ta, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, ông Hoàng Bình Quân tham luận tại Đại hội XIII của Đảng, đang diễn ra tại Hà Nội.

“Đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân chủ động thích ứng, phát huy hiệu quả trong bối cảnh mới” là nội dung tham luận của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Đặt trong bối cảnh nhiều nước và khu vực trên thế giới phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức và bất ổn 5 năm qua, ông Quân nhấn mạnh, sự phát triển ổn định của Việt Nam trong suốt thời gian qua là thành tựu, là điểm sáng có ý nghĩa hết sức quan trọng, để lại trong lòng bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam ổn định, phát triển năng động, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

"Những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua có đóng góp rất quan trọng của mặt trận đối ngoại. Ba kênh đối ngoại đã phối hợp, gắn kết chặt chẽ, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XII, góp phần quan trọng bảo vệ các lợi ích của quốc gia dân tộc, thực hiện nhiệm vụ bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khai thác có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, vị thế của đất nước nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa " - ông Quân phát biểu.

Khẳng định đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, ông Quân nêu một số điểm nổi bật.

Đó là quan hệ của Đảng ta với các đảng cầm quyền, các đảng có vai trò quan trọng, đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng chính trị và chiến lược quan trọng cho quan hệ song phương và đa phương. Đặc biệt, quan hệ với các đảng cầm quyền ở các nước XHCN và láng giềng chung biên giới đã đóng vai trò nòng cốt, định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ song phương với các nước, phát huy hiệu quả giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng liên quan đến an ninh và phát triển của đất nước.

Trong nhiều trường hợp, đối ngoại đảng đã đóng vai trò cân bằng quan trọng, bảo đảm sự hài hòa, phù hợp trong quan hệ đối ngoại của ta. Quan hệ với các đảng cầm quyền, tham chính khác đã góp phần thiết lập, củng cố các khuôn khổ quan hệ ổn định, bền vững với các nước và đối tác quan trọng; góp phần gia tăng tin cậy chính trị, thích ứng với những biến chuyển nhanh chóng, khó lường trên chính trường các nước giúp tạo thế chủ động ứng phó với sự thay đổi vị thế cầm quyền ở các nước - tham luận nêu rõ.

Kết quả nổi bật tiếp theo được ông Quân nhấn mạnh là quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân và các chính đảng khác tiếp tục được duy trì, mở rộng, góp phần quan trọng tạo lực lượng hậu thuẫn chính trị, ủng hộ lập trường của ta trong nhiều vấn đề.

Các hoạt động đối ngoại đảng, nhất là các hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã góp phần gia tăng vị thế, uy tín của Đảng ta trên trường quốc tế, nâng cao tính chính danh và nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo của Đảng ta, về sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Hầu hết các nước trên thế giới, các chính đảng, không phân biệt khuynh hướng chính trị, ngày càng nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn về vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta, mong muốn tăng cường quan hệ với Đảng ta, coi trọng và cam kết tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương khái quát.

Thời gian tới, theo ông Quân, đối ngoại đảng phải phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu chiến lược trong hoạch định và triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại; phối hợp chặt chẽ với các kênh đối ngoại xử lý hiệu quả các vấn đề đối ngoại hệ trọng của đất nước, không để rơi vào tình thế bị động, bất ngờ. Đối ngoại đảng phải tiếp tục nỗ lực để xứng đáng là một kênh tham mưu chiến lược vững chắc, chất lượng và đáng tin cậy của Trung ương Đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo được ông Quân đề cập là không ngừng mở rộng và phát triển về chiều sâu các mối quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường sự tin cậy, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ song phương.

"Đặc biệt, cần tiếp tục đưa quan hệ với các đảng cầm quyền ở các nước XHCN và láng giềng chung biên giới đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, gia tăng lòng tin, bồi đắp nền tảng hữu nghị, giữ vai trò định hướng chiến lược cho quan hệ song phương; phát huy mạnh mẽ lợi thế đặc thù của kênh đối ngoại đảng để góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong quan hệ song phương" - ông Hoàng Bình Quân phát biểu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,186.95

0.34 (0.03%)

 
VNIndex 1,186.95 0.34 0.03%
HNX 254.1 6.16 2.42%
UPCOM 77.46 0.31 0.4%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

04/03/2021
09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021