Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Trung tướng Trần Võ Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 4

Trung tướng Trần Võ Dũng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau gần 3 ngày làm việc, sáng 31/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu 19 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 13 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu (nhiệm kỳ 2015-2020) được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu (nhiệm kỳ 2015-2020), được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Quyết nghị, Nghị quyết của Đại hội và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu nhấn mạnh, trong những năm tới nhiện vụ của lực lượng vũ trang quân khu có bước phát triển mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao. 

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 11 đã xác định. 

Góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh và cả nước bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tin bài liên quan

VNIndex

914.09

8.88 (0.97%)

 
VNIndex 914.09 8.88 0.97%
HNX 133.5 0.56 0.42%
UPCOM 61.73 0.21 0.33%

Lịch sự kiện

05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
09/10/2020
10/10/2020
12/10/2020
14/10/2020
17/10/2020
19/10/2020
20/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
29/10/2020
26/10/2021