TRC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015

- Lý do và mục đích:        Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 17/04/2015

- Địa điểm thực hiện : Số 79 Quốc Lộ 22B, Ấp Đá Hàng, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

- Nội dung họp : Thông qua báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số vần đề khác.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%