Traphaco CNC phát hành cổ phiếu thưởng

Traphaco CNC phát hành cổ phiếu thưởng

(ĐTCK-online) CTCP Công nghệ cao Traphaco (Traphaco CNC) vừa thông báo về việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 33,86 tỷ đồng lên 35,075 tỷ đồng. Theo đó, Traphaco CNC sẽ phát hành thêm 121.540 cổ phiếu thưởng cho cổ đông chiến lược và CBCNV lao động giỏi của Công ty, thực hiện ngay sau khi được UBCK thông qua phương án phát hành.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2011 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên, Công ty phấn đấu doanh thu 285 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng tối thiểu 20% so với năm 2010 và đạt xấp xỉ 29 tỷ đồng. Traphaco CNC cũng thông qua mức chi trả cổ tức năm 2011 là 36%, trong đó 16% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Cụ thể, Công ty sẽ phát hành thêm 7.015.080 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và thực hiện tăng vốn lên 42,09 tỷ đồng.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%