Ông Võ Văn Thưởng và bà Trương Thị Mai trao quyết định cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII nghỉ chế độ. Ảnh: TTXVN.

Ông Võ Văn Thưởng và bà Trương Thị Mai trao quyết định cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII nghỉ chế độ. Ảnh: TTXVN.

Trao quyết định nghỉ chế độ cho 28 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Đảng, Nhà nước ghi nhận sự đóng góp của các 28 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và các cơ quan Trung ương, địa phương.

Chiều 29/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao Quyết định nghỉ chế độ đối với 28 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tham gia tái cử khóa XIII.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, ông Võ Văn Thưởng bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị phân công, cùng với bà Trương Thị Mai gặp gỡ, trao quyết định nghỉ công tác cho các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII ở các cơ quan Trung ương và địa phương không tham gia tái cử khóa XIII, được nghỉ chế độ công tác.

Ông Võ Văn Thưởng chúc mừng 28 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các Ủy viên với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và các cơ quan Trung ương, địa phương.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, thời gian qua, bên cạnh thời cơ, thuận lợi đan xen những khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, trong đó có công lao đóng góp trực tiếp của các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII trong lãnh đạo, chỉ đạo; các ngành, lĩnh vực, địa phương đã tận dụng tốt các thời cơ, vượt qua các thách thức và đạt được các kết quả quan trọng.

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh giá, nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện và có dấu ấn nổi bật, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định, chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Ông Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn, với trình độ, kinh nghiệm đã tích lũy được trong thời gian dài, các Ủy viên Trung ương Đảng được nghỉ chế độ công tác lần này sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quý, tiếp tục đóng góp để công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và các cấp, các ngành không ngừng hoàn thiện, phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đề ra.

Thay mặt các Ủy viên Trung ương Đảng nghỉ công tác theo chế độ, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân bày tỏ xúc động, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tin yêu của nhân dân đối với Đảng ngày càng lớn mạnh; Khẳng định, mặc dù đã nghỉ chế độ nhưng vẫn luôn giữ vững cốt cách của người cán bộ lãnh đạo, phẩm chất của người đảng viên, tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển của Đảng, đất nước.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,442.79

3.85 (0.27%)

 
VNIndex 1,442.79 3.85 0.27%
HNX 409.31 0.0 0.0%
UPCOM 107.84 0.37 0.34%