Ông Phạm Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (phải) trao quyết định cho ông Đỗ Xuân Khánh giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Đấu thầu

Ông Phạm Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (phải) trao quyết định cho ông Đỗ Xuân Khánh giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Đấu thầu

Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Đấu thầu

(ĐTCK) Ngày 29/9/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, ông Phạm Mạnh Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao quyết định cho ông Đỗ Xuân Khánh giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Đấu thầu.

Báo Đấu thầu là cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Cục Quản lý đấu thầu, ra đời theo quy định của Luật Đấu thầu, phát hành số đầu tiên ngày 14/12/2004.

Theo Quyết định số 880/QĐ-BKH ngày 25/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Đấu thầu, Báo Đấu thầu thực hiện chức năng công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, về các hoạt động đấu thầu trên cả nước theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Tin bài liên quan

VNIndex

968.7

7.44 (0.77%)

 
VNIndex 968.7 7.44 0.77%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%