Ông Phạm Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (phải) trao quyết định cho ông Đỗ Xuân Khánh giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Đấu thầu

Ông Phạm Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (phải) trao quyết định cho ông Đỗ Xuân Khánh giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Đấu thầu

Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Đấu thầu

(ĐTCK) Ngày 29/9/2015, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, ông Phạm Mạnh Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao quyết định cho ông Đỗ Xuân Khánh giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Đấu thầu.

Báo Đấu thầu là cơ quan báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc Cục Quản lý đấu thầu, ra đời theo quy định của Luật Đấu thầu, phát hành số đầu tiên ngày 14/12/2004.

Theo Quyết định số 880/QĐ-BKH ngày 25/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Đấu thầu, Báo Đấu thầu thực hiện chức năng công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, về các hoạt động đấu thầu trên cả nước theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021