(ĐTCK) Theo Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh tích cực của 9 tháng đầu năm nay (687,1 tỷ đồng doanh thu, và 588,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế) là mảng Tư vấn doanh nghiệp thuộc nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, khi mang lại 99,2 tỷ đồng doanh thu, tăng 236% so với quý II/2017, chiếm 27% cơ cấu doanh thu của Công ty.

Sự tăng trưởng doanh thu tích cực của mảng này nhờ Công ty thu xếp phát hành thành công hơn 7.000 tỷ đồng trái phiếu cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Việt Nam trong quý III/2017.

Trong quý IV/2017, Công ty đang có kế hoạch thu xếp phát hành một lượng lớn trái phiếu cho các doanh nghiệp, nên triển vọng tiếp tục gia tăng doanh thu trong thời gian tới.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.