Nhà tạo lập thị trường trái phiếu được mua bán trong ngày

(ĐTCK) Nhà tạo lập thị trường có nghĩa vụ chào giá trên hệ thống đường cong lợi suất tối thiểu 65% số phiên theo quy định.

Trên cơ sở quy định mới về hệ thống nhà tạo lập thị trường tại Nghị định 95/2018/NĐ-CP về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán, tại dự thảo thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương, mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đang lấy ý kiến các bên liên quan, có nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, chỉ nhà tạo lập thị trường được thực hiện giao dịch mua bán trong ngày, được vay trong giao dịch vay để bán, được vay trong giao dịch vay và cho vay. Mua bán trong ngày là giao dịch mua và bán cùng một loại công cụ nợ trên cùng một tài khoản trong cùng một ngày giao dịch.

Giao dịch vay để bán là giao dịch trong đó một bên thực hiện vay công cụ nợ (giao dịch lần 1) và phải thực hiện việc bán trái phiếu vừa vay cho một bên thứ ba (giao dịch lần 2) trong thời gian quy định.

Giao dịch vay và cho vay là giao dịch trong đó một bên thực hiện vay công cụ nợ và cam kết sẽ hoàn trả công cụ nợ đã vay sau một thời gian xác định.

Nhà tạo lập thị trường có nghĩa vụ chào giá trên hệ thống đường cong lợi suất tối thiểu 7 kỳ hạn; trong đó có kỳ hạn bắt buộc 3 tháng, 6 tháng, 2 năm và 4 kỳ hạn khác do nhà tạo lập thị trường lựa chọn trong số các kỳ hạn còn lại.

Nhà tạo lập thị trường có nghĩa vụ chào giá trên hệ thống đường cong lợi suất tối thiểu 65% số phiên theo quy định.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu