(ĐTCK) Danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2016, mà Bộ Tài chính vừa công bố gồm 21 thành viên. 

Trong đó, ngoài 15 ngân hàng còn có Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và 4 CTCK: Bảo Việt, BIDV, Vietcombank và TP.HCM.

Theo Công văn 19070/BTC-TCNH hướng dẫn nghĩa vụ, quyền lợi, tiêu chí đánh giá thành viên đấu thầu TPCP năm 2016, mà Bộ Tài chính vừa gửi các thành viên thị trường, các thành viên có nghĩa vụ tham gia tối thiểu 60% số phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước tổ chức.

Trong kỳ đánh giá (1/11/2015 - 31/10/2016), CTCK có nghĩa vụ mua tối thiểu 2.000 tỷ đồng TPCP; chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải mua tối thiểu 3.000 tỷ đồng; ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh… phải mua ít nhất 4.300 tỷ đồng TPCP.

Trong tổng khối lượng tối thiểu phải mua này, các thành viên phải đảm bảo ít nhất 70% khối lượng TPCP mua có kỳ hạn từ 5 năm trở lên…

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.