[ X ]
Nhà đầu tư nên chọn quỹ mở nào tại thời điểm này?
Nhà đầu tư nên chọn quỹ mở nào tại thời điểm này?
(ĐTCK) Công ty Quản lý quỹ Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cấp giấy phép IPO cho Quỹ đầu tư trái phiếu đầu tiên của công ty. Nhân dịp này, ĐTCK đã trao đổi nhanh với Tiến Sĩ Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc cùa VCBF về cách lựa chọn Quỹ mở trong thời điểm này.
Thăm dò ý kiến

Chứng khoán giảm điểm trở lại, theo bạn nguyên nhân là do?