NHNN đang siết chặt dòng chảy tín dụng và chất lượng TPDN mà các ngân hàng nắm giữ.

Ngân hàng hết cửa lách room tín dụng nhờ "lướt" trái phiếu doanh nghiệp

Giới phân tích cho rằng, việc NHNN ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN về siết hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của NHNN sẽ làm lành mạnh dòng tiền mua trái phiếu của các ngân hàng.

VNIndex

1,484.84

-8.19 (-0.55%)

 
VNIndex 1,484.84 -8.19 -0.55%
HNX 460.58 1.96 0.42%
UPCOM 114.34 -0.27 -0.24%