TRA: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, Tạm ứng cổ tức lần 2/2013

CTCP Traphaco ( TRA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2014

- Lý do và mục đích:

(1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

(2) Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2013 bằng tiền

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 28/03/2014

- Địa điểm và nội dung họp: sẽ được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco thông báo sau.

2. Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 06/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Traphaco vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 06/03/2014 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%