TR1: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (25%)

CTCP Vận tải 1 Traco (TR1 - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2021

- Lý do mục đích: Nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 23/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco số 271 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/06/2021 và cổ đông đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

1,376.87

-3.1 (-0.23%)

 
VNIndex 1,376.87 -3.1 -0.23%
HNX 315.8 -1.29 -0.41%
UPCOM 90.1 0.38 0.43%

Lịch sự kiện

24/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021