TPS: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền (6%)

CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn (TPS - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2021

- Lý do và mục đích: Chi cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (600đ/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 25/01/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính thuộc văn phòng CTCP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.

VNIndex

1,136.12

-29.93 (-2.63%)

 
VNIndex 1,136.12 -29.93 -2.63%
HNX 227.82 -4.03 -1.77%
UPCOM 77.42 -0.18 -0.23%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021