TPP: Ngày GDKHQ Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Nhựa Tân Phú (TPP- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 15/04/2014 (cụ thể sẽ ghi trong thư mời)

- Địa điểm: Dự kiến tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Tân Phú số 35 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp

VNIndex

957.18

7.28 (0.76%)

 
VNIndex 957.18 7.28 0.76%
HNX 141.61 0.75 0.53%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%