Ông Phạm Trung Cang

Ông Phạm Trung Cang

TPC: Ông Phạm Trung Cang từ nhiệm chức vụ Chủ tịch

(ĐTCK) Ông Phạm Trung Cang xin từ nhiệm vì lý do cá nhân đối với tất cả các chức danh đang đảm nhiệm và đã được HĐQT chấp thuận kể từ ngày 19/9/2012.

> Phó chủ tịch HĐQT Eximbank từ nhiệm

Theo tin công bố của CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC – sàn HOSE), HĐQT đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Trung Cang vì lý do cá nhân đối với mọi chức danh đang đảm nhiệm tại TPC kể từ ngày 19/9/2012 gồm: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và Người được ủy quyền công bố thông tin.

 

Đồng thời, HĐQT cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng vào các vị trí mà người tiền nhiệm vừa để lại. Theo đó, ông Hùng sẽ đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật và Người được ủy quyền công bố thông tin của TPC từ ngày 19/9/2012.

 

Ngoài ra, HĐQT còn bổ nhiệm bà Tôn Thị Hồng Minh, Thành viên HĐQT vào vị trí Phó chủ tịch HĐQT của TPC từ ngày 19/9/2012.

 

TPC cho rằng, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng và bà Tôn Thị Hồng Minh là cần thiết để đảm bảo tổ chức hoạt động của HĐQT và của Công ty được bình ổn liên tục, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, sẽ được HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp tới.

 

Ông Nguyễn Văn Hùng không chịu trách nhiệm về các chủ trương và quá trình hoạt động của HĐQT từ ngày 19/09/2012 trở về trước.

Trước đó, ông Cang cũng đã xin từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Eximbank và cũng đã được HĐQT ngân hàng này chấp thuận ngày 19/9.

VNIndex

999.97

-3.11 (-0.31%)

 
VNIndex 999.97 -3.11 -0.31%
HNX 148.36 0.66 0.44%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021