TPC: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2017(15%)

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (TPC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán:

+ Đợt 1: 29/06/2018, chia cổ tức tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

+  Đợt 2: 28/09/2018 chia cổ tức tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở CTCP Nhựa Tân Đại Hưng vào các ngày làm việc trong tuần, đợt 1 bắt đầu từ ngày 29/06/2018 và đợt 2 bắt đầu từ ngày 28/09/2018 (xuất trình chứng minh nhân dân). Điện thoại liên hệ: 028.39737920 (Ext: 105) gặp anh Minh hoặc chị Vân phòng Kế toán.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%