TP4A4804: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

TP4A4804: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: TP4A4804

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 109.000 đồng

- Ngày thanh toán: 18/11/2019

VNIndex

992.45

-10.63 (-1.07%)

 
VNIndex 992.45 -10.63 -1.07%
HNX 146.53 -1.18 -0.8%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021