TP4A2905: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019

TP4A2905: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2019


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: TP4A2905    

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2019

-  Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 9.250 đồng

- Ngày thanh toán: 23/12/2019

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 7.02 2.92%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%