Năm 2014 HĐND TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh chủ chốt.

Năm 2014 HĐND TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh chủ chốt.

TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt

Đánh giá khoảng 15 vị trí do HĐND TP.HCM bầu và công tác nhân sự là hai nội dung quan trọng trong kỳ họp cuối năm.

Kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX sẽ khai mạc ngày 4/12 và kéo dài 5 ngày để bàn thảo nhiều nội dung.

Tại ngày làm việc thứ hai, HĐND thành phố sẽ bỏ phiếu tín nhiệm khoảng 15 vị trí do HĐND bầu, gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và một số Ủy viên UBND thành phố, Chủ tịch, Phó chủ tịch và các trưởng ban của HĐND. Tuy nhiên, một số người đã được bổ nhiệm chức vụ khác, nghỉ hưu, hoặc mới được bầu bổ sung nên có thể ít hơn 15 người phải lấy phiếu tín nhiệm.

Ở ngày làm việc thứ tư, dự kiến HĐND thành phố làm công tác nhân sự, bầu bổ sung một số chức danh của UBND thành phố.

Kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố cũng sẽ tập trung vào một số vấn đề khác như: nghe UBND báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong năm và nhiệm vụ, giải pháp năm tới; quyết toán ngân sách thành phố năm 2017, ước thực hiện thu chi năm 2018 và dự toán phân bổ ngân sách năm sau.

Ngoài ra còn có các nội dung: kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 9 ; các tờ trình của UBND thành phố; thông báo của UBMTTQ Việt Nam thành phố về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm qua; công tác xét xử của TAND thành phố; kết quả kiểm sát của VKSND thành phố; giám sát việc giải quyết khiếu nại của cử tri trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chất vấn và trả lời chất vấn...

Tin bài liên quan

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021