TP.HCM hỗ trợ 20 - 50 triệu/tháng cho người có tài năng đặc biệt

TP.HCM hỗ trợ 20 - 50 triệu/tháng cho người có tài năng đặc biệt

HĐND TP.HCM đã thông qua đề nghị của UBND TP.HCM về chương trình thu hút người tài đặc biệt. Theo đó, người có tài năng đặc biệt được hưởng chính sách hỗ trợ về sinh hoạt phí từ 20 đến 50 triệu đồng/tháng. Đối với đóng góp tầm cỡ, giá trị cao sẽ thưởng 1 tỷ đồng/người.

Cụ thể, văn bản số 4328/TTr-UBND do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm ký ngày 21/9/2018 gửi HĐND TP.HCM nêu rõ đối tượng áp dụng là người có tài đặc biệt, những người có sức khỏe thể chất và tinh thần phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp.

Có phẩm chất đạo đức và khát vọng cống hiến, có tri thức và năng lực đặc biệt xuất sắc trong một hoặc số ngành, lĩnh vực, có khả năng lao động sáng tạo rất cao, đã đạt nhiều thành tích hoặc khả năng hàn thành công việc, nhiệm vụ cụ thể với mức độ tốt vượt trội mà rất ít người có thể thực hiện được. Có uy tín cao dược giới chuyên môn và đông đồng công nhận.

Lĩnh vực thu hút sẽ là nhóm khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao. Nhóm hoạch định chính sách công và quản lý nhà nước, tập trung ở lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, giáo dục và đào tạo, văn hóa, nghệ thuật - thể thao, du lịch, xây dựng và quản lý đô thị… Đầu tư, quản lý vận hành hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại…

Nhóm dịch vụ công là giáo dục đại học, sau đại học, y tế kỹ thuật cao… Các lĩnh vực khác có nhu cầu thu hút, UBND TP.HCM sẽ báo cáo HĐND TP quyết định.

Trong đó, văn bản nêu rõ, mức hỗ trợ ban đầu (chỉ áp dụng 1 lần và áp dụng cho lần đầu tiên) là 50 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng, người có tài đặc biệt được hưởng chính sách hỗ trợ về sinh hoạt phí từ 20 đến 50 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này đã bao gồm tiền lương hàng tháng và các khoản phụ cấp kèm theo lương (nếu có) mà người có tài năng đặc biệt được hưởng theo quy định pháp luật.

Trong đó, chính sách tiền thưởng cũng được UBND TP phân chia theo đặc thù 2 nhóm vị trí.

Một là, đối với vị trí thu hút để thực hiện sản phẩm, công trình cụ thể. Cứ mỗi một đề án, đề tài nghiên cứu hoặc tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao từ cấp TP và tương đương trở lên được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, công nhận bằng văn bản thì được hưởng mức tiền thưởng bằng 1% tổng kinh phí ngân sách TP chi trả cho công trình đó. Giá trị tiền thưởng không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình.

Trường hợp nhiều đối tượng tài năng đặc biệt cùng tham gia 1 công trình thì thực hiện mức hỗ trợ cho nhóm thục hiện công trình bằng 1% tổng kinh phí ngân sách TP chi trả cho công trình đó. Mức khuyến khích cho mỗi thành viên không thấp hơn 30 triệu đồng/người/công trình.

Các vị trí còn lại, căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ đóng góp và giá trị, tầm cỡ của thành tích, giải thưởng đạt được, người có tài đặc biệt được hưởng mức tiền thưởng tương xứng với công trạng cá nhận với mức tối đa là 1 tỷ đồng/người.

Người ra, UBND TP cũng hỗ trợ nhà ở cho các trường hợp đang gặp khó khăn về nhà ở theo dạng nhà công vụ. Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được nhà công vụ thì được xem xét, hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê nhà ở và số tiền hỗ trợ không vượt quá 10 triệu đồng/tháng.

Ngân sách thực hiện cho người chi trả này do ngân sách TP chi trả theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi nhận tờ trình của UBND TP, tại cuộc họp HĐND TP diễn ra ngày 8/10, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và 100% đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua tờ trình trên của UBND TP.

Theo đó, phạm vi áp dụng sẽ từ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan trực thuộc quản lý của UBND TP.

Chương trình chính thức áp dụng từ tháng 11/2018 tới năm 2022.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,186.61

0.44 (0.04%)

 
VNIndex 1,186.61 0.44 0.04%
HNX 247.94 -4.43 -1.79%
UPCOM 77.15 0.51 0.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông