Top 10 người giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020

(ĐTCK) Số liệu được tính trên giá trị cổ phiếu niêm yết tới hết ngày 31/12, chưa bao gồm sở hữu của các doanh nhân tại các công ty chưa niêm yết hoặc IPO.
Top 10 người giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 ảnh 1
Top 10 người giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 ảnh 2
Top 10 người giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 ảnh 3
Top 10 người giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 ảnh 4
Top 10 người giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 ảnh 5
Top 10 người giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 ảnh 6
Top 10 người giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 ảnh 7
Top 10 người giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 ảnh 8
Top 10 người giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 ảnh 9
Top 10 người giàu nhất Thị trường chứng khoán Việt Nam 2020 ảnh 10
Tin bài liên quan